Süper Loto

Süper Loto Asal Sayıların Ay-Haftalara Göre Dagılımı

Süper loto asal sayıların aylara ve haftalara göre dağılımının verildiği istatistiğimizde asal sayıları ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Seçilen yıla göre yılın hangi ayında hangi haftasında hangi asal sayı geldi? hangi ayda ve hangi haftada gelmedi? Yıl bazında asal sayının toplam kaç kere geldiğinide inceleyebilirsiniz.

Yıl Seçiniz!

Asal Sayı Nedir?

Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1'den büyük pozitif tam sayılar biçiminde tanımlanırlar. Asal sayıların 1 ve kendisinden başka tam böleni yoktur.

Süper Lotoda Asal Sayılar Hangileri?

Süper lotoda asal sayılar: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53