Sayısal Loto

Sayısal Loto Asal Sayıların Yıl-Ay-Haftalara Göre Dagılımı

Sayısal loto asal sayıların aylara ve haftalara göre dağılımının verildiği istatistiğimizde asal sayıları ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Seçilen yıla göre yılın hangi ayında hangi haftasında hangi asal sayı geldi? hangi ayda ve hangi haftada gelmedi? Yıl bazında asal sayının toplam kaç kere geldiğinide inceleyebilirsiniz.

Yıl Seçiniz!

Asal Sayı Nedir?

Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1'den büyük pozitif tam sayılar biçiminde tanımlanırlar. Asal sayıların 1 ve kendisinden başka tam böleni yoktur.

Sayısal Loto Asal Sayıları Hangileri?

Sayısal lotoda asal sayılar: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79

Sayısal Lotoda Asal Sayıların Ay-Haftalara Göre Dagılımı

Sayısal loto asal sayıların aylara ve haftalara göre dağılımının verildiği istatistiğimizde asal sayıları ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Seçilen yıla göre yılın hangi ayında hangi haftasında hangi asal sayı geldi? hangi ayda ve hangi haftada gelmedi? Yıl bazında asal sayının toplam kaç kere geldiğinide inceleyebilirsiniz.