Sans Topu

Yıl Seçiniz!

Sans Topu Asal Sayıların Ay-Haftalara Göre Dagılımı

Şans topu asal sayıların aylara ve haftalara göre dağılımının verildiği istatistiğimizde asal sayıları ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Seçilen yıla göre yılın hangi ayında hangi haftasında hangi asal sayı geldi? hangi ayda ve hangi haftada gelmedi? Yıl bazında asal sayının toplam kaç kere geldiğinide inceleyebilirsiniz.

Asal Sayı Nedir?

Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1'den büyük pozitif tam sayılar biçiminde tanımlanırlar. Asal sayıların 1 ve kendisinden başka tam böleni yoktur.

Şans Topunda Asal Sayılar Hangileri?

Şans topunda asal sayılar: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31