Sans Topu

Sans Topu Çift - Tek Sayılar Kac Hafta Arayla Tekrar Geldi

Şans topunda çift tek sayıların gelme aralığı(gelme sıklığı) tablomuzda verilmiştir. Çift tek seçeneği belirlenerek; seçeneğe göre geldiği haftalar, tarihler, sonuçlar ve kaç hafta aralıklarla geldiğinin istatistiğine tablomuzdan ulaşabilirsiniz.

Cift Tek Tekrar Tablosu İçin Çift Tek Seçeneğini Belirleyiniz

Çift Tek Sayı Nedir?

Çift sayılar, 2 ile kalansız bölünebilen (2'nin tam katı olan) sayılardır. Tek sayılar ise 2 ile kalansız bölünemeyen (2'nin tam katı olmayan) sayılardır.

Şans Topunda Çift Tek Sayılar Hangileri?

Şans topunda çift sayılar: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Şans topunda tek sayılar: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33