Sans Topu

Sans topu artı (+) sayılar kaç kere çıktı

Şans topunda hangi sayının kaç kere çıktığını gösteren istatistiğimizde +1'den +14'e kadar olan bütün sayılar rakam sırasına göre sıralanmıştır.

1-14 arası rakam listesi
  +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +
81 kez 84 kez 79 kez 87 kez 79 kez 108 kez 76 kez 76 kez 82 kez 95 kez 86 kez 101 kez 83 kez 85 kez

Tabloyu okuma

Tablomuzda 14 adet sayı vardır ve bu sayılar sıralı olarak listelenmiştir. Her topun karşısında kaç kez çıktığı yazmaktadır.

Nerede Kullanabiliriz?

Oynayacağımız kolonda seçeceğimiz sayıyı belirlemede en çok çıkanlardan veya az çıkanlardan seçebilirsiniz.