Sans Topu

Sans topu artı (+) sayılar kaç kere çıktı

Şans topunda hangi sayının kaç kere çıktığını gösteren istatistiğimizde +1'den +14'e kadar olan bütün sayılar rakam sırasına göre sıralanmıştır.

1-14 arası rakam listesi
  +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +
72 kez 78 kez 71 kez 80 kez 72 kez 100 kez 68 kez 68 kez 71 kez 87 kez 73 kez 88 kez 74 kez 77 kez

Tabloyu okuma

Tablomuzda 14 adet sayı vardır ve bu sayılar sıralı olarak listelenmiştir. Her topun karşısında kaç kez çıktığı yazmaktadır.

Nerede Kullanabiliriz?

Oynayacağımız kolonda seçeceğimiz sayıyı belirlemede en çok çıkanlardan veya az çıkanlardan seçebilirsiniz.