On Numara

Yıl Seçiniz!

Asal Sayı Nedir?

Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1'den büyük pozitif tam sayılar biçiminde tanımlanırlar. Asal sayıların 1 ve kendisinden başka tam böleni yoktur.

On Numarada Asal Sayılar Hangileri?

On numarada asal sayılar: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79

On Numara Asal Sayıların Ay-Haftalara Göre Dagılımı

On numara asal sayıların aylara ve haftalara göre dağılımının verildiği istatistiğimizde asal sayıları ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Seçilen yıla göre yılın hangi ayında hangi haftasında hangi asal sayı geldi? hangi ayda ve hangi haftada gelmedi? Yıl bazında asal sayının toplam kaç kere geldiğinide inceleyebilirsiniz.Google Kelimeler

on numarada birlikte en çok çıkan asal sayılar, on numara çıkan asal sayılar analiz, 10 numarada en çok çıkan asal rakamlar, 10 numarada en çok çıkan asal rakamlar izle, on numara hiç çıkmayan asal sayılar, on numara asal sayıların yıllara aylara ve haftalara göre dağılım grafikleri